Bulut Bilişim sektörü büyüyor: 4250 kişi istihdam edilecek

 

Bilişim sektörü;  yazılım, internet, multimedya, donanım, ağ gibi alt alanlarıyla kendi gelişiminin yanı sıra birçok sektöründe büyümesini sağlıyor. Söz konusu Bulut teknolojisi olunca, Türkiye henüz bilgi teknolojileri alanında yolun başında olsada sektörün nitelikli eleman ihtiyacı hızla artmaya devam ediyor. Sektörün gelişimi doğrultusunda önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde 4250 kişinin istihdam edilmesi beklenen gelişmeler arasında.

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler eğitim ve meslek alanları konusunda da hatrı sayılır bir değişim sağladı. Bu bağlamda sektör liderlerine göre bilişimin geleceği de bulut bilişimde. Yapılan gelişmeler ve yeni pozisyonlarla birlikte sektörde öne çıkan meslekler şu şekilde;

 •   SEO (Search Engine Optimization – Arama Motoru Optimizasyonu) uzmanı
 •   SEM (Search Engine Marketing – Arama Moturu Pazarlama) danışmanı
 •   Bulut Bilişim mühendisi
 •   Veri güvenlik danışmanı
 •   Veri ambarı yöneticisi
 •   Veri madenciliği uzmanı
 •   Test danışmanı
 •   Sanallaştırma danışmanı
 •   İş analisti
 •   Dijital pazarlama uzmanı
 •   Mobil uygulamalar uzmanı
 •   ERP danışmanı
 •   Sosyal medya yöneticisi
 •   Mobil yazılım uzmanı

Dünya Ticaretinin Yüzde 14’ü Bilişim Sektöründe

Küresel ticaret içinde, talebi hızla artan en dinamik ürün grubu bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinden oluşuyor. Sektördeki büyüklüğe ve gelişime değinen TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, dahada geliştirmek için yapılması gerekenler konusunda şunları söylüyor: “Teknoloji üreten ekonomiler, bunu başaramayanlara göre daha yüksek oranda büyüyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü (BİTS) bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenirse, sektöre girişim sermayesi sağlanırsa, sektörün standartları ve altyapısı oluşturulursa ve nitelikli iş gücü yetiştirilirse, sektör üreten konumuna geçmeye hazır”. TÜBİSAD’ın “Atılım için Bilişim” adlı raporunda Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için gereken politika adımları şöyle sıralanıyor:

 • BİTS stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmeli
 • Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmeli
 • Sektöre yönelik güçlü yasal altyapı oluşturulmalı
 • Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalı
 • Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmeli
 • BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalı
 • Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli
 • Yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalı.
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın