Bilişimin ekonomi üzerine etkileri incelendi

Son yıllarda ülkemizde hızlı bir ivme yakalayan Bilişim ve Telekom sektörlerinin, ekonomiye sağladığı kazanımlarının incelenmesi adına bir konferans düzenlendi. Kamu ve özel sektörden temsilcilerin katıldığı konferansta, önemli analizler yapıldı.

BTK başkanı Dr. Tayfun Acarer’in de konuşmacı olarak yer aldığı konferans, farklı sektör uygulamaları, Ar-Ge, güvenlik ve bulut teknolojileri üzerine yapılan panellerle devam etti. Acarer, her iki sektörün maddi avantajlarıyla birlikte insan hayatına sağladığı katkıların unutulmaması gerektiğini belirterek şöyle devam etti : “Bilişim ve Telekom sektörleri çok hızlı büyüme gerçekleştiriyor. Veri kullanımı oldukça hızlı biçimde artarken, 2015 yılında IP trafiğinin 4 kat artmasını öngörüyoruz. Bu bağlamda şirketlerinin gelirlerini %25-30 arttırıyor olması çok olumlu. Ancak Ar-Ge için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Bu nedenle araştırmaya daha çok yatırım yapılması gerekiyor.”

GSMH’ın %1,7’sini internet oluşturuyor

Boston Consulting Group & Google Türkiye ortak araştırmasına gore, 2011 yılında internetin ekonomiye katkısı 22 milyar TL olarak, yani gayri safi milli hasılanın %1,7’si olarak gözükmekte. Bilişim ve Telekom sektörünün ise toplam 63 milyar TL’lik bir hacme sahip olduğu belirtiliyor.

Bu yazı bilişim, btk, Genel, telekom kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın